Kiinteistön myynti

Myyntitoimeksiantosopimus tehdään aina kirjallisena. Toimeksiantosopimuksessa sovitaan myyntiin liittyvät yksityiskohdat, joita ovat mm. hinta, kohteen esittelyn toteutus ja ilmoittelu sekä tarjousmenettely ja myyntiaika. Palvelu voidaan räätälöidä myös asiakkaan toiveiden pohjalta. Metsäkiinteistöstä tulee olla ajantasainen metsätila-arvio tai muu selvitys.

Myytävästä kohteesta laaditaan myyntiesite ja sitä markkinoidaan eri markkinointikanavissa. Kiinteistön myyjälle laaditaan tarjousajan päätyttyä saaduista tarjouksista yhteenveto. Myyjä tekee päätöksen tarjousten perusteella kiinteistön kaupasta.

Kiinteistön kauppa

Kun myyjä hyväksyy ostajan tekemän ostotarjouksen, laaditaan kiinteistöstä kauppakirja. Kauppakirja tehdään ostotarjouksessa sovittujen ehtojen mukaisesti, elleivät osapuolet sovi toisin. Sovittujen ehtojen tulee olla yleisesti alalla noudatetun käytännön mukaisia. Kauppakirja toimitetaan molemmille osapuolille tarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen kaupan solmimista.

Kauppakirja allekirjoitetaan kaupantekotilaisuudessa. Mikäli myyjiä tai ostajia on useita, voidaan kaupanteko hoitaa tarvittaessa yksilöidyllä valtakirjalla, jolloin kaikkien osapuolten ei tarvitse olla paikalla.

Kaupantekotilaisuus järjestetään Kiramo LKV:n toimistolla tai muualla kaupan osapuolille sopivassa, erikseen sovittavassa paikassa. Tilaisuuteen osallistuu myyjän ja ostajan lisäksi julkinen kaupanvahvistaja. Kaupanvahvistaja toteaa kaupan laillisuuden ja vahvistaa sen. Kaupanteon jälkeen neuvomme myyjää veroasioissa ja ostajaa omistusoikeuden kirjaamisessa ja lainhuudon hakemisessa.

Jos suunnittelet tilasi myyntiä, niin ota yhteyttä!