Metsä varttunut ja järeytynyt niin, että metsänomistaja saa enemmän hyötyä metsän uudistamisesta kuin sen kasvattamisesta. Yleensä metsän ikä tällöin on noin 60–100 vuotta ja rinnankorkeusläpimitta on noin 24-30 cm kohteesta ja puulajista riippuen.