Teemakartalla voidaan havainnollistaa haluttuja asioita kuten erilaiset hakkuut ja metsänhoitotyöt, luonnonsuojelualueet, ikäluokat jne.