Metsä kasvatetaan samaikäisrakenteisena taimesta päätehakkuuseen. Metsää harvennetaan tietyin väliajoin.