Ryhmä eläviä puita, jotka jätetään metsänhoito- ja hakkuutöiden ulkopuolelle. Säästöpuuryhmän puut saavat kasvaa, kuolla ja jäädä lahopuiksi. Säästöpuuryhmiä jätetään keskitetyksi ryhmäksi kuviolle. Säästöpuuryhmä voidaan jättää kuviolle jo taimikkovaiheessa.