Riistametsänhoidon tavoitteena on kehittää riistalajien kantoja luomalla talousmetsiin riistalle soveltuva ympäristö niin, että riistalla on ravintoa, suojaa sekä pesintä- ja soidinpaikka.