Valumaveden mukana vesistöön kulkeutuvia ravinnemääriä. Voi aiheuttaa rehevöitymistä. eniten vesistöjä kuormittavat ravinneaineet ovat fosfori ja typpi.