Suometsällä tarkoitetaan ojitettua turvemaata. Turvemaita on ojitettu vuosien varrella noin 4,7 hehtaaria.