Ojitetulla alueella voidaan tehdä vanhojen ojien perkaus tai kaivaa täydennysojia. Näin saadaan alueen vesitalous pidettyä puuston kasvun kannalta oikealla tasolla.