Metsätalouden tulot ja menot sekä arvonlisäverojen osuudet on kirjattava maksuperusteisesti tositteista metsäverotusta varten.