Uuden metsän perustaminen luontaisesti tai viljelemällä. Voidaan tarkoittaa päätehakkuuta, jonka jälkeen tehdään uudistamistyöt kuten uudistusalan raivaus, maanmuokkaus ja viljely.