Tarkoittaa kiinteistöllä olevaa yhtenäistä metsän osaa, jonka puusto ja maaperä on samankaltaista.