Metsäkiinteistöön kuuluu karttaan ja maastoon merkittyjen rajojen sisäpuolelle jäävä maa ja vesialueet sekä puusto ja muu kasvillisuus.