Kuitupuuta on kaikki puu, joka ei täytä laadultaan tai mitoiltaan tukkipuun vaatimuksia. Kuitupuullakin on minimi-mittavaatimukset, jos ne ei täyty silloin on kyse yleensä energiapuusta. Kuitua käytetään yleensä selluloosan raaka-aineena.