Vähätuottoinen metsä, jonka vuotuinen kasvu on 0,10–0,99 m³/ha.