Ojista ja muista uomista virtauksen mukaan irtoavaa turvetta tai kivennäismaata, joka aiheuttaa vesien tummumista sekä se voi kerääntyessään peittää pohjakasvillisuutta.