Kasvupaikalla tarkoitetaan metsämaan viljavuutta ja puuntuotantokykyä. Tärkeimmät ympäristötekijät kasvupaikalle ovat maaperä ja ilmasto.