Vähätuottoinen metsä, jonka vuotuinen kasvu on alle 0,10 m³/ha.