Istutuksessa muokattuun maahan laitetaan puun taimia joko käsin tai koneellisesti.