Suomen metsäkeskuksen tuottamaa kuviokohtaista tietoa metsien puustosta, kasvupaikasta, luontokohteista ja vesiensuojelusta. Avoin metsävaratieto on vapaasti kaikkien käytössä.